Planning

Eind 2016 begonnen we met het verbouwen van de polikliniek Orthopedie en met het verhuizen van sommige afdelingen en behandelingen binnen de kliniek.

Begin 2017 startten de sloopwerkzaamheden van gebouwdelen G en H. Eind 2017 begon hoofdaannemer Carebuilders met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. En eind januari 2018 ging de eerste boorpaal de grond in. Op 19 februari 2018 trapten we de nieuwbouw officieel af. Daarbij sloegen we een symbolische laatste paal de grond in.


De planning is dat de nieuwbouw in juni 2019 gereed is en dat we in de tweede helft van 2019 de nieuwe gebouwen in gebruik nemen. Dan volgt meteen ook de sloop van gebouwdeel F. Op de plek die daarmee vrij komt, leggen we een binnentuin aan.